Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
Α.Α.Υ. - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ)
  ΑΔΑ: ΨΕΛ5ΟΡΖ1-8ΤΞ 
24/06/2022   Αρ. Πρωτ.: 627   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2022 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 6/2022 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε, ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ"
  ΑΔΑ: ΨΘΣΔΟΡΖ1-1ΛΥ 
24/06/2022   Αρ. Πρωτ.: 43   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ -Β ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
  ΑΔΑ: Ψ0ΙΒΟΡΖ1-Σ08 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/176   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΕΛΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΣΒΚΟΡΖ1-242 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/177   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ -Α ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022
  ΑΔΑ: 6ΗΤΝΟΡΖ1-ΘΕΞ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/175   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2022 - ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΑΔΑ: ΨΗ39ΟΡΖ1-27Γ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: 41   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2022 - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022
  ΑΔΑ: ΨΙΖΧΟΡΖ1-Τ7Ο 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: 48   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Παρακράτηση 8% (Παροχής),Παρακράτηση 4% (Πrρομηθειών),Παρακράτηση 1% (Καυσίμων) ΧΕΠ: Α/69,Α/70,Α/73,Α/75,Α/81,Α/82,Α/83,Α/91,Α/97,Α/71,Α/74,Α/78,Α/90,Α/96,Α/100,Α/79,Α/94,Α/95
  ΑΔΑ: 6Ξ3ΨΟΡΖ1-ΑΟΙ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Γ/42   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 20% Ε.Ε.,ΦΟΡΟΣ 20% ΧΕΠ: Α/80,Α/87,Α/103,Α/102
  ΑΔΑ: 6ΠΧ3ΟΡΖ1-Σ8Β 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Γ/41   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Φ.Π.Α.
  ΑΔΑ: ΨΤΠ3ΟΡΖ1-ΝΙΛ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: 621   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΡΝ 8836
  ΑΔΑ: ΨΖΠΠΟΡΖ1-ΨΘΗ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/174   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕ 45795 JCB
  ΑΔΑ: ΨΠΑΖΟΡΖ1-ΤΜΤ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/173   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)
  ΑΔΑ: 6Β9ΧΟΡΖ1-ΧΒ9 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/172   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕ 74429 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
  ΑΔΑ: Ψ05ΖΟΡΖ1-Ρ53 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/171   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ04ΣΟΡΖ1-537 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/170   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΩΤ6ΟΡΖ1-1Υ1 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/169   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΨ31ΟΡΖ1-ΘΝΓ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/168   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
  ΑΔΑ: Ψ16ΨΟΡΖ1-ΞΝΔ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/167   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ)
  ΑΔΑ: ΨΓΧΘΟΡΖ1-3ΡΥ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/166   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΤΦ7ΟΡΖ1-ΖΕΘ 
23/06/2022   Αρ. Πρωτ.: Α/165   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO