Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2024 - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021
  ΑΔΑ: 99ΥΑΟΡΖ1-3ΓΨ 
08/07/2024   Αρ. Πρωτ.: 44   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΤΑΘΕΡΑ) 08/04/2024-07/06/2024 2325028240
  ΑΔΑ: ΕΒΞΜΟΡΖ1-ΘΚΣ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/162   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΙΝΗΤΑ) 14/05/2024-13/06/2024
  ΑΔΑ: 9ΟΕΖΟΡΖ1-Ν49 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/163   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕ 45795 JCB
  ΑΔΑ: ΕΟΦΝΟΡΖ1-Κ54 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/169   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ANTIVITUS ΓΙΑ SERVER -Η/Υ
  ΑΔΑ: ΡΗΝΥΟΡΖ1-ΛΘΨ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/168   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  ΑΔΑ: ΡΓΠΛΟΡΖ1-ΩΩΧ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/164   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
  ΑΔΑ: 606ΠΟΡΖ1-ΟΙ9 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/165   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
  ΑΔΑ: ΡΠΥΚΟΡΖ1-ΟΒ9 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/170   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ -ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  ΑΔΑ: 6ΣΛ0ΟΡΖ1-Γ7Ω 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/171   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  ΑΔΑ: ΨΓ1ΚΟΡΖ1-3ΕΥ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/172   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΤΣΙΜΕΝΤΑ
  ΑΔΑ: ΡΠΖ9ΟΡΖ1-0ΓΩ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/173   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)
  ΑΔΑ: 9ΦΙΨΟΡΖ1-ΙΝΧ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/175   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
  ΑΔΑ: 9Υ1ΖΟΡΖ1-ΜΤΦ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/174   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΙΣΘΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
  ΑΔΑ: 9Σ6ΝΟΡΖ1-ΓΗΨ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/176   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΡΗΒ2ΟΡΖ1-ΝΞΙ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/166   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ,ΜΑΙΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)
  ΑΔΑ: 91Η1ΟΡΖ1-Ζ99 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Α/167   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 631-04/07/2024
  ΑΔΑ: 63Κ4ΟΡΖ1-ΦΒΗ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: 631   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΕΕΞΟΡΖ1-Σ67 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Β/25   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΑΨΟΡΖ1-ΜΔΧ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Β/24   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  ΑΔΑ: 9ΦΣΣΟΡΖ1-ΟΨΨ 
04/07/2024   Αρ. Πρωτ.: Β/23   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO