Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ( ΛΟΓ 26185879 - ΤΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
  ΑΔΑ: Ψ25ΛΟΡΖ1-ΒΑΘ 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Β/47   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 01/08/2023-31/08/2023
  ΑΔΑ: 9ΟΠ3ΟΡΖ1-ΕΥΗ 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Β/46   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΨΔΠΟΡΖ1-ΨΝΥ 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Β/45   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
WINBANK ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ,ΕΤΑΙΡΙΕΣ-ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΟΧ)
  ΑΔΑ: ΨΩΕΤΟΡΖ1-0Ξ6 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Β/44   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΔΕΗ ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/08/2023- 31/08/2023
  ΑΔΑ: ΨΡΒ8ΟΡΖ1-ΠΣ4 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Α/259   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
  ΑΔΑ: Ω83ΨΟΡΖ1-ΔΔΥ 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Α/258   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΔΕΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
  ΑΔΑ: 9ΔΜ4ΟΡΖ1-ΡΕΗ 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Α/257   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ7ΞΨΟΡΖ1-ΔΞ7 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 894   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΗ
  ΑΔΑ: 6ΩΣ1ΟΡΖ1-Θ1Α 
21/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 887   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2023 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
  ΑΔΑ: 66Ψ1ΟΡΖ1-0ΛΥ 
15/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 46   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΚΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΥΧΖΟΡΖ1-ΠΒ7 
15/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 871   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  ΑΔΑ: 6Φ9ΜΟΡΖ1-38Π 
14/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 870   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΗ
  ΑΔΑ: Ψ3ΤΖΟΡΖ1-60Ι 
14/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 868   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ω1ΛΟΡΖ1-04Δ 
14/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 867   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
  ΑΔΑ: 66ΣΗΟΡΖ1-07Π 
14/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Β/43   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-5η-6η ΔΟΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 144/25-01-2023
  ΑΔΑ: 6ΖΔΟΟΡΖ1-ΗΣΘ 
13/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Α/256   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Α.Α.Υ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2023-2024
  ΑΔΑ: Ψ8ΨΟΟΡΖ1-ΤΤΝ 
13/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 856   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Α.Α.Υ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2023-2024
  ΑΔΑ: 68Ξ2ΟΡΖ1-9ΙΠ 
13/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 854   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Α.Α.Υ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 2023-2024
  ΑΔΑ: 9ΡΔΝΟΡΖ1-ΨΑΠ 
13/09/2023   Αρ. Πρωτ.: 853   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ,ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ,ΤΕΣΤ ΚΙΤ
  ΑΔΑ: 6ΥΞΤΟΡΖ1-Ζ49 
11/09/2023   Αρ. Πρωτ.: Α/255   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO