Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
ΔΙΑΦ.ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒ. ΔΙΑΦΗΜ.
  ΑΔΑ: ΨΒ0ΤΟΡΖ1-ΟΞΩ 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 629   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕ 74429 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
  ΑΔΑ: Ψ69ΖΟΡΖ1-Κ7Γ 
17/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 608   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  ΑΔΑ: Ω02ΦΟΡΖ1-77Ψ 
17/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 607   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ -Α ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΚΗ2ΟΡΖ1-Ω2Ξ 
16/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/170   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ -Β ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
  ΑΔΑ: 6Β20ΟΡΖ1-ΕΞΙ 
15/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/168   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Α.Α.Υ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ
  ΑΔΑ: ΩΗΛΨΟΡΖ1-ΚΓΞ 
15/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 600   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΠΑ -Α ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
  ΑΔΑ: ΨΑ9ΠΟΡΖ1-Ρ9Χ 
15/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/169   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΠΔΑΟΡΖ1-ΠΚΒ 
15/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/167   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΚΤΕΟ ΕΡΤ-7908
  ΑΔΑ: ΨΒΟ7ΟΡΖ1-2ΕΤ 
14/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/166   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ-ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ
  ΑΔΑ: 62ΨΧΟΡΖ1-2ΨΔ 
14/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/165   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Δ.Ο.Μ.Υ. Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  ΑΔΑ: 6ΜΘ1ΟΡΖ1-Θ2Φ 
14/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/164   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΤΑΘΕΡΑ) 23/03/2021-22/05/2021 2325028150
  ΑΔΑ: 6ΩΡΚΟΡΖ1-Κ02 
14/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/163   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
  ΑΔΑ: 64ΛΣΟΡΖ1-2ΧΕ 
14/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/162   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  ΑΔΑ: 61ΑΧΟΡΖ1-ΥΑΚ 
11/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 587   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ)
  ΑΔΑ: Ω28ΒΟΡΖ1-9Χ2 
11/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 586   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2021 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ09
  ΑΔΑ: 9ΓΗΙΟΡΖ1-ΡΧΑ 
09/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 48/2021   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2021 - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΩΝ
  ΑΔΑ: 9Α8ΓΟΡΖ1-Ν0Σ 
09/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 47/2021   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΜΗΧ/ΤΩΝ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.(ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)
  ΑΔΑ: 6Π1ΣΟΡΖ1-9Ο5 
08/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/161   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ)
  ΑΔΑ: 9ΠΝΛΟΡΖ1-Σ7Σ 
08/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/160   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Πετρέλαιο κίνησης
  ΑΔΑ: Ω2Υ8ΟΡΖ1-ΒΘ0 
08/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/159   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO