Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Τιμολογιακή Πολιτική

Οδηγίες

 

  • Η Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας εφαρμόζει την ετήσια καταμέτρηση και προβαίνει σε τετραμηνιαία έκδοση λογαριασμών. ‘Ετσι, εκδίδονται δύο λογαοιασμοί έναντι κατανάλωσης τετραμήνου και ένας εκκαθαριστικός. Για την έκδοση του έναντι λογαριασμού λαμβάνεται υπόψη το 30% της κατανάλωσης που πραγματοποιήσατε τον προηγούμενο χρόνο. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης του έτους που καταμετρήθηκε, μειωμένη κατά το ποσό της αξίας της κατανάλωσης που έχει ήδη χρεωθεί στους εναντι λογαριασμούς.
  • Σε περιπτώσεις βάσιμης αμφισβήτησης, από μέρους σας, μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως επανέλεγχο κατανάλωσης. Εάν όμως δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις από την αρχική ένδειξη τας Δ.Ε.Υ.Α.Η., τότε επιβαρύνεστε με τέλος επανελέγχου.
  • Δικαιούχος είναι εκείνος στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός
  • Καθυστέρηση της εξόφλησης συνεπάγεται επιβάρυνση με τόκους μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής και στην συνέχεια με διακοπή της υδροδότησής σας.

 

 

 

Τιμολογιακή Πολιτική

 

α/α Αιτιολογία ΝΕΑ
Τιμολόγηση
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 3 ΦΟΡΕΣ (ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ)
ΔΥΟ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Τιμή κυβικού: ΦΠΑ 13%
0 – 50 ΚΥΒΙΚΑ 0.25 0.28
51 – 100 ΚΥΒΙΚΑ 0.28 0.32
101 – 150 ΚΥΒΙΚΑ 0.32 0.36
151ΚΥΒΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 0.34 0.38
ΝΕO ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ (ΧΩΡΙΣ 80% 0.30 0.34
ΠΑΓΙΟ Πάγιο ύδρευσης 5.00 6.15
1 Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ . Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τον καταναλωτή). 81.30 100.00
2 Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’    ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ.  Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τη ΔΕΥΑΗ). 203.25 250.00
3 Δικαίωμα σύνδεσης για παροχή ½” εώς 1’’. ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες κοστολογούνται σύμφωνα με την τιμολόγιση των επεκτάσεων δικτύου εκτός οικισμού). 203.25 250.00
4 Παραβίαση υδρομέτρου 243.90 300.00
5 Αυθαίρετη παροχή χωρίς την ύπαρξη υδρομέτρου. (πλέον κυβικών κατανάλωσης με εκτίμηση υπολογισμού  από αρμόδιο υπάλληλο ΔΕΥΑΗ) 406.50 500.00
6 Τέλος διακοπής 24.39 30.00
7 Για κάθε επανασύνδεση με το δίκτυο, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα 2 χρόνων από τη διακοπή της σύνδεσης 40.65 50.00
8 Για κάθε επανασύνδεση με το δίκτυο,  εφόσον έχει παρέλθει διάστημα άνω των 2 χρόνων από τη διακοπή της σύνδεσης, 81.30 100.00
9 Εγγύηση υδρομέτρου ενοικιαστή (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 70.00 70.00
10 Τέλος επανελέγχου (που δεν παρουσιάζονται αποκλίσεις από την αρχική ένδειξη) 12.20 15.00
11 Αλλαγή Υδρομέτρου  ½”, 24.39 30.00
12 Αλλαγή Υδρομέτρου ¾”, 36.59 45.00
13 Αλλαγή Υδρομέτρου 1”, 56.91 70.00
ΝΕΟ 14 Tέλος αντικατάστασης διακόπτη 16.26 20.00
NEO 15 Αντικατάσταση-μεταφορά παροχής ½” εώς 1’’    ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Χωρίς υδρόμετρο. (Οι εργασίες και τα υλικά επιβαρύνουν τη ΔΕΥΑΗ).
121.95 150.00
Θραύσεις αγωγών από υπαιτιότητα τρίτων: Ελάχιστη χρέωση ανά διατομή αγωγού ύδρευσης με επιφύλαξη σε περίπτωση δημιουργίας σοβαρών απωλειών η ζημιών να επιμετρηθούν και να χρεωθούν πρόσθετα (όπως καθιζήσεις οδοστρωμάτων –φρεατίων Πεζοδρομίων κ.λ.π.) 243.90 300.00
325.20 400.00
406.50 500.00
569.11 700.00
813.01 1,000.00
1,219.51 1,500.00
Θραύσεις αγωγών αποχέτευσης από υπαιτιότητα τρίτων. Σε περίπτωση που από την θραύση του αγωγού δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα  (όπως καθιζήσεις –μολύνσεις –πλημμύρες κ.λ.π.) θα εκτιμηθούν οι ζημιές και θα χρεωθούν 325.20 400.00
Κάλυψη από τρίτους καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης – ύδρευσης – σχαρών, συλλογής ομβρίων, βανών ,κ.λ.π. και μη ανύψωση αυτών σε περίπτωση δημιουργίας νέου τάπητα η νέου δαπέδου υψηλότερα της επιφάνειας που είναι κατασκευασμένα τα ανωτέρω. Η επιχείρηση σε περίπτωση που δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα από την ανωτέρω παρέμβαση τρίτου (π.χ. πλημμύρα λόγω έμφραξης εσχάρας φρεατίων ομβρίων) θα προβεί σε εκτίμηση της ζημιάς και θα την χρέωση πρόσθετα. 243.90 300.00
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΜΑ
Τα υλικά τα προμηθεύεται και τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής
1.00 1.23
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
(ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ
Τα υλικά τα προμηθεύεται και τα επιβαρύνεται ο καταναλωτής
5.00 6.15
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO