Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Νέα Σύνδεση icon
Νέα Σύνδεση Ύδατος
Για Νέα Σύνδεση Ύδατος συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα.Απαραίτητα Δικαιολογητικά για νέα σύνδεση παροχής ύδρευσης

  • Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας
  • Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας
  • Ταυτότητα και ΑΦΜ ιδιοκτήτη
  • Τιμολόγιο παροχής υπερεσιών του υδραυλικού που κατασκεύασε την Εσωτερική Εγκατάσταση
  • Υδρόμερτο
  • Εαν πρόκειται για παροχή σε οικόπεδο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 στην οποία θα δηλώνει οτι όταν θα οικοδομήσει θα υποβάλλει στην Υπηρεσία Οικονομική Άδεια.
  • Εαν πρόκειται για παροχή σε οδό χωρίς αρίθμιση .Έναν λογαριασμό νερού από διπλανό ακίνητο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο vlaves@dimosiraklias.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO