Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 20% Ε.Ε. ΧΕΠ: Α/144,Α/143
  ΑΔΑ: Ψ3ΟΑΟΡΖ1-Ζ50 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Γ/35   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΤΑΘΕΡΑ) 08/04/2021-07/06/2021 2325028240
  ΑΔΑ: ΨΕ6ΡΟΡΖ1-52Ρ 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/180   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
INTERNET 16/05/21- 15/06/2021
  ΑΔΑ: 6ΩΦ7ΟΡΖ1-7Β7 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/181   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΙΝΗΤΑ) 14/05/2021-13/06/2021
  ΑΔΑ: Ψ3Β4ΟΡΖ1-Α6Ρ 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/182   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΙΝΗΤΑ) 15/05/2021-14/06/2021
  ΑΔΑ: Ω8ΩΛΟΡΖ1-ΝΦΟ 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/183   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΔΕΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
  ΑΔΑ: 69ΖΜΟΡΖ1-Δ66 
13/07/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/184   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2021 - ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ"
  ΑΔΑ: 6ΥΦΩΟΡΖ1-Α4Γ 
12/07/2021   Αρ. Πρωτ.: 56/2021   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2021 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
  ΑΔΑ: Ω0ΡΕΟΡΖ1-7ΒΦ 
12/07/2021   Αρ. Πρωτ.: 61/2021   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΗ
  ΑΔΑ: ΨΜΧΖΟΡΖ1-ΜΝ0 
08/07/2021   Αρ. Πρωτ.: 678   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ7Χ2ΟΡΖ1-ΩΩ0 
08/07/2021   Αρ. Πρωτ.: 677   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Α.Α.Υ. - ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΑΔΑ: ΨΞ3ΜΟΡΖ1-5ΦΙ 
28/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 635   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Απόφαση Προέδρου 9/2021 - Εξουσιοδότηση υπαλλήλου ως χρήστη στο νέο πληροφοριακό σύστημα υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)»
  ΑΔΑ: 6ΤΧ9ΟΡΖ1-Κ87 
25/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 633   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ν3ΚΟΡΖ1-ΤΡΡ 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: 631   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΔΕΗ ΚΑΜΑΡΩΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 01/05/2021-31/05/2021
  ΑΔΑ: ΨΚΩΗΟΡΖ1-ΓΛΘ 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/178   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΤΑΘΕΡΑ) 01/04/2021-31/05/2021 2325022380
  ΑΔΑ: 99ΚΙΟΡΖ1-1ΣΧ 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/177   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΤΑΘΕΡΑ) 01/04/2021-31/05/2021 2325028010-19
  ΑΔΑ: 6ΗΞΣΟΡΖ1-ΖΜ3 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/176   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2021
  ΑΔΑ: Ψ0ΗΗΟΡΖ1-ΘΑΦ 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/175   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΡΨΟΡΖ1-ΙΑ8 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/173   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΙΝΗΤΑ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΑ CU
  ΑΔΑ: Ψ93ΑΟΡΖ1-720 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/172   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΤ3698(24/06/2021-24/06/2022)
  ΑΔΑ: Ω0Τ8ΟΡΖ1-ΘΕ6 
24/06/2021   Αρ. Πρωτ.: Α/171   ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO