Αναζήτηση     Σύνδεση Χρήστη
Ανακοινώσεις icon
Αποφάσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011
  ΑΔΑ: 457ΦΟΡΖ1-ΣΨ0 
30/11/2011   Αρ. Πρωτ.: 107   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΕ 2011
  ΑΔΑ: 457ΞΟΡΖ1-ΜΗΕ 
25/11/2011   Αρ. Πρωτ.: 870   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
  ΑΔΑ: 457ΚΟΡΖ1-5ΓΞ 
24/11/2011   Αρ. Πρωτ.: 870   ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί κατάρτισης και ψήφισης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2012
  ΑΔΑ: 457ΕΟΡΖ1-ΞΡΥ 
22/11/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί έγκρισης και ψήφισης του Προγράμματος Τεχνικών Έργων της ΔΕΥΑΗ για το έτος 2012
  ΑΔΑ: 457ΕΟΡΖ1-Π09 
22/11/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου
  ΑΔΑ: 457ΕΟΡΖ1-Ο6Ζ 
22/11/2011   Αρ. Πρωτ.: 861   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
  ΑΔΑ: 4577ΟΡΖ1-Ξ9Γ 
16/11/2011   Αρ. Πρωτ.: 834   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Περί απόφασης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για την καταμέτρηση των υδρομέτρων για το Β’ εξαμήνου στον «Καποδιστριακό» Δήμο Ηράκλειας
  ΑΔΑ: 45ΟΥΟΡΖ1-8ΤΜ 
31/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  ΑΔΑ: 45ΟΕΟΡΖ1-ΗΔΠ 
20/10/2011   Αρ. Πρωτ.: 693   ΣΥΜΒΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί απόφασης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών με Δικηγόρο για παροχή νομικής συμβουλής, γνωμοδοτήσεων, σύνταξη – αποστολή δύο εξώδικων προσκλήσεων δηλώσεων και σύνταξη – επιμέλεια περί συνάψεως προγραμματικής σύμβασης
  ΑΔΑ: 45Ο7ΟΡΖ1-8Ω5 
14/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΣΥΜΒΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί απόφασης προμήθειας κινητών τηλεφώνων και χιλιομετρικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους – καταμετρητές οι οποίοι μετακινούνται με δικά τους οχήματα
  ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΖ1-Σ05 
10/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί απόφασης πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων ως εργατοτεχνίτες Υ.Ε. με σχέση εργασίας δύο μηνών βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2738/99
  ΑΔΑ: 45ΠΧΟΡΖ1-166 
07/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Περί απόφασης ανάθεσης για την προμήθεια υλικών αποχέτευσης
  ΑΔΑ: 45ΠΧΟΡΖ1-ΒΑ2 
07/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί απόφασης ανάθεσης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος
  ΑΔΑ: 45ΠΧΟΡΖ1-ΝΒ0 
07/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί έγκρισης πληρωμών του συνόλου των δαπανών από 27/8/2011 έως την ημέρα της συνεδρίασης (30/9/2011)
  ΑΔΑ: 45ΠΧΟΡΖ1-3ΡΨ 
07/10/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί απόφασης για την ανάθεση προμήθειας υδρομέτρων και λοιπών υλικών ύδρευσης
  ΑΔΑ: 4Α8ΛΟΡΖ1-ΟΩΤ 
19/09/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΖ1-ΔΑΠ 
08/09/2011   Αρ. Πρωτ.: 570   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Περί έγκρισης πληρωμών του συνόλου των δαπανών από 27/7/2011 έως και την ημέρα της συνεδρίασης (26/08/20011)
  ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΖ1-Ι6Ζ 
08/09/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Περί αίτησης υπαγωγής της ΔΕΥΑΗ στο ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20537/752/18-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ.1663/τεύχος Β/19-10-2010) του ΟΑΕΔ και πρόσληψης δύο (2) ατόμων μέσω του παραπάνω προγράμματος.
  ΑΔΑ: 4ΑΧΖΟΡΖ1-ΠΝΙ 
07/09/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Περί απόφασης για την έγκριση δαπάνης προμήθειας υδρομέτρων και λοιπών υλικών ύδρευσης
  ΑΔΑ: 4ΑΜΘΟΡΖ1-ΨΦΞ 
26/08/2011   Αρ. Πρωτ.: -   ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
Βλάβες icon
Tηλεφωνο βλαβών 23250 28245

Δηλώστε άμεσα την βλάβη σας τηλεφωνικώς ή με mail στο deyah@otenet.gr

Ανακοινώσεις icon
Νέα σύνδεση ΎδατοςΤηλέφωνα Επικοινωνίας
Τηλεφωνικό Κέντρο 23250 28240
Πρόεδρος 23250 28243
Αντιπρόεδρος 23250 28248
Γενικός Διευθυντής 23250 28247
Τμήμα Καταναλωτών 23250 28245
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας 23250 28242
Ταμείο 23250 28241
Λογιστήριο 23250 28246
Βλάβες 23250 28245
COPYRIGHT ΔΕΥΑΗ | WEB DEVELOPMENT BY EGRITOS GROUP | GRAPHIC DESIGN BY CIRCUS DESIGN STUDIO